Перспективне застосування методів інфрачервоних зйомок при вирішенні задач техногенно-екологічної безпеки

        На даний час одним з перспективних методів спостереження за станом промислових об’єктів, які становлять потенційну небезпеку довкіллю та потребують діагностики їх стану, є застосування теплової зйомки. До числа об’єктів ядерної енергетики, обстеження яких доцільно проводити методом дистанційної інфрачервоної (ІЧ)-радіометрії (тепловізорна технологія контролю і діагностики), відносяться капітальні споруди і конструкції, механічне і електричне обладнання та установки, котли, печі, посудини (ємності), повітропроводи, паро- і водогони, лінії електропередачі, трансформатори, підстанції і т.і., тобто будь-які об’єкти, що генерують, віддзеркалюють або перерозподіляють теплові потоки енергії і радіаційного випромінювання.
       Так, зйомки в ІЧ-діапазоні мають ряд переваг від зйомки у видимому діапазоні. Зйомка в ІЧ-діапазоні дозволяє отримувати додаткову інформацію про параметри зовнішньої та внутрішньої структури об’єктів, неоднорідності їх внутрішньої будови, виявляти відмінності стану поверхні в залежності від часу доби, тощо. Тобто температурне поле поверхні об’єкту визначається станом поверхні (коефіцієнтом випромінювання), різноманітними внутрішніми процесами  (тими, що здатні вплинути на теплофізичні характеристики), та інтенсивністю зовнішнього нагріву (від джерел природного або техногенного походження). Авторським колективом розроблено методику експрес контролю стану технологічних систем енергетичних об'єктів з використанням методу ІЧ-радіометрії. Широке впровадження цієї методики дозволить:
- запобігти аварійному виходу з ладу технологічного обладнання, зокрема того, яке  експлуатується в умовах підвищеного радіаційного фону;
- визначити геологічні аномалії в великих об’ємах штучного та природного ґрунту, які можуть призвести до зсувів та обвалів; 
- при контролі адміністративних, житлових, технологічних і т.і. будівель і споруд  виявити порушення герметизації з`єднань будівельних конструкцій, витікання тепла, оцінки якості проектування і монтажу за нормативами теплових втрат;
- при контролі стану магістральних, локальних і периферійних підземних теплових трас  виявити витікання води із трубопроводів, підвищення вологості або порушень ізоляції труб, підтоплення водою із каналізаційних чи водопровідних комунікацій;
- при діагностиці котлового обладнання виявляти стан внутрішньої футерівки при працюючому котлі, стан внутрішньої поверхні котлів, труб (які мають значні внутрішні відкладення, накип, окалину, сторонні предмети) після їх монтажу, реконструкції, перед і після кислотного промивання;
- при діагностиці турбін і паропроводів виявити стан теплової ізоляції, а також стан масляних систем;
- при діагностиці газоходів, систем, що подають паливо, і димоходів виявити: порушення герметизації; втягування холодного повітря; зони самозапалення різноманітних видів паливної пилюки в бункерах і на складах; неякісні місця бетонування стиків; тріщини несучого остову; попелові відкладення і тому подібне;
- при контролі градирень, охолоджувачів води і повітря  – ефективність охолодження води при контролі із землі або повітря. 
       Таким чином, впровадження методів дистанційної інфрачервоної радіометрії дозволяє оперативно проводити моніторинг та здійснювати  діагностику елементів досліджуємих об'єктів, виявляти зони витоку теплових потоків з інженерних систем. Це сприятиме оперативному науково-обґрунтованому прийняттю управлінських і технічних рішень, що дасть змогу запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, дозволить підвищити ефективність заходів з енергозбереження та   підвищить рівень техногенно-екологічної безпеки та державі.
 
Перспективне застосування методів інфрачервоних зйомок при вирішенні задач техногенно-екологічної безпеки / Базалєєв М.І., Бандурян Б.Б., Клепіков В.Ф., Литвиненко В.В., Лисиченко Г.В., Фаррахов О.В.   // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 186.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 4 “Прилади та методи контролю навколишнього середовища, речовин, матеріалів і виробів”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet