Організація робіт по знешкодженню непридатних біологічних та фосфорорганічних препаратів, похідних лорфеноксиоцтової та карбамінової кислот методом компостування на Ват “Райагрохім” м. Шпола

Аналіз шляхів вирішення проблеми безпечного видалення (знищення) заборонених або непридатних до застосування за прямим призначенням пестицидів (далі НП), що враховує соціально-економічну ситуацію в Україні, закордонний та вітчизняний досвід та, в першу чергу, досвід практичних робіт з поводження з НП, як особистий, так і інших українських підприємств, показав, що найбільш ефективним та безпечним методом є компостування. 
Компостування – біотермічний процес переробки та знешкодження відходів (в тому числі біологічних препаратів, фосфорорганічних пестицидів і похідних хлорфеноксиоцтової та карбамінової кислот та ін., який відбувається внаслідок життєдіяльності сапрофітних мікроорганізмів та супроводжується виділенням значної кількості тепла (температура у середині штабелів досягає 650 С0). При цьому гине більшість не спороутворюючих мікроорганізмів, личинок і лялечок мух та яєць гельмінтів. Крім того, при біотермічному процесі мікробами-антагоністами синтизуються антибіотичні речовини, які мають літичні та бактеріцидні властивості, завдяки чому стримують розмноження та викликають загибель патогенних мікроорганізмів. Під час процесу компостування утворюються гумінові речовини, які покращують якість органічних добрив. 
Компостування – найбільш простий метод переробки, який забезпечує природний розклад речовин в органо-грунтових компостах з наступним отриманням органічних добрив. Цей метод має ряд переваг перед іншими:
  • технологія проста, доступна для застосування в господарствах;
  • земельна ділянка не потребує значних розмірів;
  • санітарно-захисна зона від місця закладки штабелів становить 400 метрів, а не 3000-5000 метрів, як при будівництві полігонів;
  • даний метод вирішує проблеми своєчасного знешкодження великих партій препаратів; 
  • штабеля компостів є екологічно безпечними і надійними спорудами, в яких проходить деструкція препаратів до нетоксичних продуктів; 
  • під час компостування здійснюється дегельментизація, знешкодження насіння бур’яну, які знаходяться у твердій фракції гною великої рогатої худоби; 
  • метод економічний; 
  • для біосубстрату використовують місцеві малоцінні матеріали (гній, солому, тирсу, лісову підстилку, грунт та ін).
  • метод безпечний для працюючих;
  • біосубстрат компосту після завершення біохімічних процесів, на основі заключень лабораторних досліджень, може бути використаний як органічне добриво для вирощування сільськогосподарських культур, крім продукції рослинництва, яка призначена для дитячого  та дієтичного харчування.
Важливою вимогою мінералізації органічної речовини в компості є те, що переважна кількість пестицидів, що використовуються в сільському господарстві, в решті-решт, потрапляють в грунт – місце взаємодії з мікроорганізмами. На швидкість деструкції їх в грунті впливає багато факторів, до яких відносяться фізико-хімічні властивості хімікатів і грунту, взаємодія з грунтовими мікроорганізмами і грибами, а також ряд інших факторів.
При проведенні знешкодження непридатних біологічних та фосфорорганічних препаратів, похідних хлорфеноксиоцтової та карбамінових кислот методом компостування необхідно дотримуватися вимог щодо охорони праці та санітарно-епідеміологічної безпеки працюючих і охорони навколишнього природного середовища.
 
Самотуга В.В., Бондаренко Ю.Г., Хоменко В.М., Папач В.В., Федорук О.Л., Терещенко В.Г., Халимоник П.М. (Україна, Черкаси )
Організація робіт по знешкодженню непридатних біологічних та фосфорорганічних препаратів, похідних лорфеноксиоцтової та карбамінової кислот методом компостування на Ват “Райагрохім” м. Шпола
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 1 “Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet