Оптимізація комплексних заходів зі зниження негативного впливу магістральних автодоріг на природне середовище та населення

        Забруднення навколишнього природного та антропогенного середовища викидами рухомих джерел (автомобілів) залишається проблемою, актуальність якої має в умовах України тенденцію до зростання. Основні впливи автодоріг на довкілля та населення пов’язані з шумом, викидами, пилом, стоками вод з проїжджої частини, порушенням умов існування та шляхів міграції фауни та знищення флори у смузі землевідведення. Загалом, вплив магістральних автодоріг на довкілля поширюється на відстань 2-3 км, в залежності від рельєфу, наявності штучних перешкод та природних бар’єрів. У цій смузі проявляються прямі і непрямі зміни природних систем, показники забруднення компонентів довкілля внаслідок експлуатації транспорту перевищують коливання середньорічного фонового рівня. З метою зниження негативного впливу на довкілля та населення передбачене обов’язкове виконання захисних, відновлювальних, охоронних та компенсаційних заходів. За даними інституту ДП Укрдіпродор кошторисна вартість лише прямих витрат, пов’язаних зі зниженням негативного впливу на довкілля, при будівництві та реконструкції магістральних автодоріг складає від 5 до 15% від загальної вартості робіт. Загалом, за нашими оцінками, комплексні заходи зі зниження впливу автодоріг на довкілля та населення мають таку максимальну ефективність: протишумові – 40-60% зниження шуму; противібраційні – до 100% зниження вібрації; захист повітряного басейну – до 70% зниження розсіювання викидів та до 90% - запилювання; захист ґрунтів – 80-90% зниження концентрації твердофазних випадінь, до 70% - аерозольних; 80% - зниження потрапляння забруднених стоків; захист поверхневих і підземних вод – 80% зниження забруднення вод; відновлення порушених екосистем – можливе повне відновлення біотопів та екосистемних ланцюгів, часткове – зовнішніх міграційних зв’язків. Проте навіть виконання всіх природоохоронних та санітарних заходів часто не забезпечує дотримання нормативних граничних обмежень у зоні житлової забудови. Резерви у вирішенні проблеми навантаження на довкілля є у поліпшенні техніко-експлуатаційних якостей шляхів сполучення, вдосконаленні "екологічності" двигунів внутрішнього згоряння, зниженні шкідливих викидів при згорянні пального, оптимізації вибору напрямів прокладання трас автодоріг. Практична реалізація зазначених підходів також може бути кількісно оцінена. Так, капітальний ремонт дорожнього полотна знижує масштаби інтегрованого впливу на довкілля у 1,3-1,4 рази внаслідок усунення додаткового впливу незадовільних умов проїзду (зниження середньої швидкості, часте гальмування, утруднення обгону, підвищений ризик аварійності тощо). Це ж стосується оптимізації вибору напряму траси (збільшення радіусів вертикальних і горизонтальних кривих). Виведення трас автодоріг за межі населених пунктів (будівництво об’їздів), крім поліпшення умов проїзду, дозволяє знизити рівні шуму та емісії відпрацьованих газів у житловій зоні у 1,5 і більше разів у залежності від конкретних умов. Дворівневі розв’язки не лише знижують аварійність, а і мінімізують рівні шуму і викидів. В умовах пересіченої місцевості будівництво супроводжується переміщенням великих мас ґрунту, нерідко на значну відстань, втратами значних площ родючого шару, порушенням екосистем тощо. Як правило, баланс земляних робіт щодо обсягів ґрунту є від’ємним, тому його доводиться компенсувати кар’єрним ґрунтом. Альтернативним рішенням є спорудження транспортних естакад. За оцінками інституту Західдіпрошлях, на трасі Київ – Одеса при висоті насипу 18 м його вартість стає еквівалентною вартості спорудження естакади, відповідно – при більшій висоті насипу естакада є більш рентабельною. Водночас, з точки зору збереження довкілля та мінімізації впливу на нього, естакади є набагато більш прийнятними, ніж земляні насипи. Вони не лише дозволяють найменше порушувати існуючий природний ландшафт, біотопи та біосистеми, але і зберігають шляхи міграції тварин. Тому найбільш раціональним рішенням екологічних проблем, пов’язаних із експлуатацією транспортних засобів, є подальший розвиток мережі автодоріг, будівництво альтернативних сучасних магістралей вищих категорій, удосконалення дорожнього покриття, впровадження перспективних сучасних технологій та матеріалів тощо, що має призвести до роззосередження транспортних потоків і зниження навантаження на нині існуючі магістралі.
 

Оптимізація комплексних заходів зі зниження негативного впливу магістральних автодоріг на природне середовище та населення / Тищенко Ю.Є., Ганевич А.Є. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 231.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р.
Вінницький національний технічний університет
Секція 5 “Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем України. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії ”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet