Моделювання та управління радіоекологічними процесами в схилових екосистемах для мінімізації ризику

Однією з основних проблем радіоекології є міграція радіонуклідів у екосистемах. Оскільки майже 90% території України – це схилові екосистеми, то на прикладі таких ландшафтів можна за допомогою методу камерних моделей дослідити міграцію.
Моделюємо екосистему, що містить камери – ліс, узлісся, тераса, заплава, вода, біота, донні відкладення озера, людина, при умові, що викид   відбувся у лісі. Для моделювання використаємо середні значення коефіцієнтів переходу  радіонуклідів із камери в камеру.
       Результати досліджень (таблиця 1) показали наявність помітних доз у людини.
 
Табл.№1. Накопичення радіонуклідів у камерах
 
Камери

Максимальна активність
радіонуклідів (%)

Час (рік)
Узлісся

12

12
Луг

6

20
Тераса

1.4

20
Заплава

0.82

24
Вода

0.32

30
Біота

1.16

44
Донні відкладення

2.3

48
Людина

10

50
 
 
       Метою нашої роботи є зменшення ризику накопичення людиною. Оскільки ризик ми оцінюємо через дозу, то потрібно зробити так, щоб людина якомога менше була опромінена.
       Для того, щоб зменшити дозові навантаження впливу радіації на людину, потрібно вжити певних контрзаходів, щоб уникнути максимально можливого опромінення людини. Однією з таких мір може бути побудова утримуючої стінки між камерами узлісся і луг, луг і тераса, тераса і заплава для зменшення стоку радіонуклідів. Застосувавши метод камерних моделей для кожного випадку окремо, прийшли до висновку: якщо утримуюча стінка буде знаходитись між лугом і терасою, то дозові навантаження зменшаться для людини (на 2% ) і для камер тераса, заплава, вода, біота, донні відкладення. Зрозуміло, що зменшення накопичення радіонуклідів для людини на 2%, є незначним та економічно невигідним при створенні утримуючої стінки.
       Якщо ж між камерами узлісся і луг, луг і тераса, тераса і заплава побудувати дорогу, то у першому випадку ситуація значно покращиться (табл.2). Дані були отримані за допомогою методу камерних моделей.
 
Табл.№2. Накопичення радіонуклідів у камерах з дорогою між камерами узлісся і луг
(у дужках для порівняння  наведено дані таблиці 1).
 
Камери

Максимальна активність радіонуклідів (%)

Час (рік)
Узлісся

17                  (12)

16   (12)
Луг

2                    (6)

36 (20)
Тераса

0.45                (1.4)

40 (20)
Заплава

0.27              (0.82)

40 (24)
Вода

0.12              (0.32)

52 (30)
Біота

0.5                (1.16)

36 (44)
Донні відкладення

1                  (2.3)

64 (48)
Людина

4                   (10)

64 (50)
 
       Як видно з досліджень накопичення радіонуклідів для людини зменшилось на 6% або майже у 2.5 рази . У інших випадках побудови дороги на схилах значного зменшення дозових навантажень, зокрема для людини, не відбудеться. Запропонована модель і метод дозволяють оцінити розподіл радіонуклідів та вибрати найкращі умови для використання різних контрзаходів та запропонувати оптимальні  на типових схилових екосистемах. 
 
Моделювання та управління радіоекологічними процесами в схилових екосистемах для мінімізації ризику / Петрусенко В.П. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 98.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 2 “ Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet