Деградація грунтів у дельтах річок внаслідок регулювання стоку

Інтенсивне регулювання стоку великих річок усього світу призводить до значної деградації ландшафтів (в першу чергу – ґрунтів і рослинності) в їх дельтах на площі у багато мільйонів гектарів. Найшвидше й найглибше деградаційні процеси відбуваються при створенні на річках великих водосховищ (або їх каскадів) і відведенні значної  кількості річкової води для водопостачання й особливо – для зрошення.
       Характер і ступінь деградації ґрунтів у дельтах визначається перш за все інтенсивністю регулювання річкового стоку, кліматичними умовами й геоморфологічними особливостями дельт. На основі багаторічних особистих досліджень й використання великої кількості космічних знімків нами здійснена спроба типізації змін ґрунтового покриву в дельтах в залежності від вказаних факторів.
       Характер регулювання стоку річок (сезонне чи багаторічне) та його інтенсивність визначають скорочення притоку води в дельти, послаблення паводкових затоплень гідроморфних ґрунтів, зниження рівня підгрунтових вод, зростання мінералізації річкових вод, скорочення притоку зважених наносів. Так, в річках Сирдар’я, Чу, Амудар’я, Колорадо, Хуанхе, Євфрат приток води в дельти зменшувався в кінці минулого – на початку поточного століття на 70-100%, тобто періодично вони пересихали в нижній течії, а мінералізація води у цих річках за той же період зростала в 3-4 рази. Це призводило до докорінної зміни водного й сольового режимів ґрунтів дельт та їх швидкої деградації..
       В умовах посушливого клімату в ґрунтах дельт відбуваються процеси опустелювання, засолення й еолової деструкції. При помірному кліматі переважають процеси остепніння лучно-болотних та болотних ґрунтів, а в умовах холодного й вологого клімату переважають процеси деградації болотних й торфових ґрунтів.
       В залежності від геоморфологічних умов катастрофічні деградаційні процеси відбуваються перш за все в континентальних дельтах, коли річки не впадають у водойми, наприклад, річка Чу в Казахстані, Окаванго в Африці та інші. Потужні деградаційні процеси відбуваються в дельтах річок, які впадають у озера та внутрішні моря, наприклад, річка Ілі в Казахстані, Сирдар’я та Амудар’я – в Центральній Азії. Слабкіша, але дуже різноманітна, деградація ґрунтів і ландшафтів відбувається в дельтах річок, що впадають у справжні моря й океани.
       Характер водообміну річок і морів визначає інтенсивність процесів засолення ґрунтів із-за скорочення притоку в дельти прісних річкових вод й „вторгнення” солоних морських. Найменш небезпечні ці процеси в дельтах річок, сформованих у лиманах, наприклад, Дніпро, Дністер, Буг та інші. Більш потужне засолення морськими водами відбувається в дельтах річок, що впадають у морські затоки, наприклад, Шат-Ель-Араб (Євфрат і Тигр), Колорадо та інші. Потужно ці процеси проявляються в дельтах на узбережжі океанів і морів. Унікальні умови створені в дельті Сенегалу, де дамба захищає дельту від солоних морських вод. Найбільш небезпечне засолення ґрунтів у дельтах відбувається в районах тектонічного опускання, як це має місце в дельті Ганга.
       Скорочення твердого стоку зарегульованих річок призводить до потужних процесів розмивання морського (чи океанічного) узбережжя й знищення ґрунтового покриву дельт (наприклад, дельт Нілу, Міссісіпі та багатьох інших). А в самих дельтах це призводить до концентрації стоку в основному руслі й зменшення площ гідроморфних ґрунтів (дельта р.Ілі).
       Протилежні процеси – підтоплення ґрунтів – відбуваються в дельтах річок, у які „перекинутий” сток із інших басейнів. Такі процеси ми спостерігали в дельтах Теджену й Мургабу (Туркменія), в які поступає вода із річки Амудар’ї по Каракумському каналу для зрошення.
       В дельтах Сирдар’ї, Ілі й Чу детально вивчені процеси еволюції й трансформаціїї ґрунтового покриву внаслідок регулювання стоку річок. 
       Різноманіття деградаційних процесів демонструється космічними знімками з високою роздільною здатністю.
 
Деградація грунтів у дельтах річок внаслідок регулювання стоку / Стародубцев В.М., Профатило О.В., Яковлєв Д.О. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 149.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 3 “Проблеми загальної екології та захисту біосфери. Агроекологія та радіоекологія”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet