Альтернативна енергетика та ресурсоенергозбереження

Лекция МГИМО №6: Ветроэнергетика

Лекция МГИМО №6: Ветроэнергетика
Кафедра международных комплексных проблем природопользования и экологии и Факультет прикладной экономики и коммерции МГИМО проводят специальный курс «Рынок возобновляемых источников энергии в мире и России».

Лекция МГИМО №5: Рынок малой гидроэнергетики

Лекция МГИМО №5: Рынок малой гидроэнергетики
Кафедра международных комплексных проблем природопользования и экологии и Факультет прикладной экономики и коммерции МГИМО проводят специальный курс «Рынок возобновляемых источников энергии в мире и России».

Лекция МГИМО №4: Перспективы развития солнечной энергетики

Лекция МГИМО №4: Перспективы развития солнечной энергетики

Кафедра международных комплексных проблем природопользования и экологии и Факультет прикладной экономики и коммерции МГИМО проводят специальный курс «Рынок возобновляемых источников энергии в мире и России».

Лекция МГИМО №3: Рынок биогаза

Лекция МГИМО №3: Рынок биогаза.
Кафедра международных комплексных проблем природопользования и экологии и Факультет прикладной экономики и коммерции МГИМО проводят специальный курс «Рынок возобновляемых источников энергии в мире и России».

Лекция МГИМО №2: Экономика возобновляемой энергетики и ветроэнергетики

Лекция МГИМО №2: Экономика возобновляемой энергетики и ветроэнергетики. 
Кафедра международных комплексных проблем природопользования и экологии и Факультет прикладной экономики и коммерции МГИМО проводят специальный курс «Рынок возобновляемых источников энергии в мире и России».

Лекция МГИМО №1: Введение в курс: что такое возобновляемые источники энергии?

Лекция МГИМО №1: Введение в курс: что такое возобновляемые источники энергии? Мировой рынок возобновляемых источников энергии.

Екологічні та експлуатаційні характеристики палива моторного біологічного Е-85

Зростаючий інтерес до альтернативних видів палива обумовлений трьома істотними міркуваннями: альтернативні види палива дають менші викиди, які забруднюють повітря та сприяють глобальному потеплінню; більшість альтернативних видів палива виробляється з поновлюваної сировини; використання таких палив дозволяє державі підвищити енергетичну незалежність і безпеку.

Формы использования природной энергии

Энергия, поступающая в биосферу, в десятки тысяч раз превосходит количество энергии, производимой и непосредственно  используемой человеком. Но природная энергия, циркулирующая в биосфере, обычно рассредоточена, неустойчива во времени, что ограничивает ее использование в хозяйстве.

Енергетичні аспекти ресурсозбереження у сталому розвитку сільських територій

За останнє десятиліття проблема сталого розвитку сільських територій досить широко представлена в спеціальній літературі не лише в Україні, але й у країнах СНД, центральної і середньої Європи. Слід зазначити, що погляди учених на цю проблему досить різнопланові. Вочевидь, це пов'язано з економічними, політичними, ментальними особливостями розвитку держав.

Інтенсифікація виробництва біогазу як альтернативного джерела енергії

При зменшенні видобутку та збільшенні вартості традиційних видів палива (вугілля, нафтопродукти, природний газ тощо), використання органічних відходів, відходів тваринництва, рослинних залишків сільськогосподарського виробництва, твердих побутових відходів комунального господарства міст, якщо не повністю, то хоча б частково забезпечить потреби в енергетичних ресурсах.

Сторінки

Subscribe to RSS - Альтернативна енергетика та ресурсоенергозбереження