Матеріали екологічних конференцій

сортувати за наростанням
Стратегія регіональної екологічної безпеки Івано-Франківської області
Створення ресурсозаощадних технологій керамічних матеріалів з використанням нових видів вітчизняної мінеральної сировини
Створення палива на основі деревної стружки
Створення математичної моделі руху частинок в криволінійному каналі в осесиметричному потоці
Становлення міжнародного регіонального екологічного права в Арктиці
Стандарты управления окружающей средой и связь с устойчивым развитием
Стан кислотності ґрунтового покриву Рівненської області
Стан земель та його зміни в Чернівецькій області
Стан забруднення природного середовища на території України за даними спостережень організацій державної гідрометслужби у 2010 році
Стан біологічних ресурсів досліджуваних населених пунктів радіоактивно забруднених територій
Сталий розвиток як складова вищої технічної освіти в НТУУ «КПІ»
Сталий розвиток чи еколого-економічна безпека?
Стійкі органічні забруднювачі екосистеми
Сравнительный анализ программных средств для исследования загрязнения атмосферы составляющими дымовых газов
Спутниковые технологии мониторинга геодинамических процессов
Способи поліпшення процесу очищення стічних вод молочного виробництва
Способи поліпшення процесу очищення стічних вод молочного виробництва
Способи оцінки та прогнозування техногенного забруднення компонентів довкілля
Способи інтенсифікації процесів очищення стічних вод виробництва полівінілхлориду
Сполучні території екомережі Вінницької області
Спектрофотометрический метод определения параметров крови
Соціально-економічні фактори ефективного попередження надзвичайних екологічних ситуацій
Соціально-економічні та екологічні аспекти сучасних проблем поводження з відходами
Соціально-екологічні аспекти умов життя на радіоактивно забруднених територіях
Состояние экологической безопасности воздушной среды при децентрализованном теплоснабжении поселков Украины
Состояние и перспективы развития производства и применения в Украине экологически чистого биодизельного топлива
Сортування побутових відходів в гуртожитках
Сорбційні біокомплекси для знешкодження ксенобіотиків
Содержание обменного кальция в субстратах шахтных хвостохранилищ Кривбасса
Совершенствование технологии выработки энергии, направленное на снижение парникового эффекта
Системы контроля выбросов токсичных веществ промышленными предприятиями
Системний аналіз методів управління поверхневим стоком сільськогосподарських територій
Системний аналіз методів управління поверхневим стоком сільськогосподарських територій
Систематизація основних джерел потенційної екологічної небезпеки природно-техногенних геосистем
Система управління в сфері поводження з токсичними відходами
Система сигналізації для виявлення пожежонебезпечних ситуацій на території лісового фонду
Система постачання теплової, електричної енергії і холоду з використанням альтернативних джерел енергії
Система підвищення екологічної кваліфікації в Донбасі
Система контролю складу димових газів
Система контролю радіоактивного забруднення харчових продуктів
Система екологічного менеджменту і аудиту (СЕМА) як одна з передумов екологічної політики держави
Синтез мікробних поверхнево-активних речовин для очищення довкілля від нафти та нафтових забруднень
Синтез мікробних поверхнево-активних речовин для очищення довкілля від нафти та нафтових забруднень
Світлодіодні системи освітлення фасадів будівель та дачних територій на сонячних батареях
Сільськогосподарське використання земельного фонду Вінницької області
Рослинні об’єкти як біоіндикатор визначення якості питної води
Рослини роду полин – важливий алерген міста Вінниці
Роль экологических изданий в пропаганде экологических знаний и в экологическом воспитании
Роль штучних інверсій в формуванні складу повітря промислових регіонів. Заходи щодо поліпшення перемішування повітря в районі ВО ПМЗ
Роль нітрогенвмісних сполук в оцінці екологічного стану поверхневих штучних водоймах
Роль екологічної паспортизації туристичних зон Шацького НПП у збереженні природних екосистем
Роль екологічної культури у збалансованому розвитку суспільства
Роль інноваційного потенціалу екологічної освіти і науки в збалансованому розвитку України
Розроблення залізомодифікованої біотехнології очищення стічних вод харчових виробництв з одержанням біодобрив
Розроблення залізомодифікованої біотехнології очищення стічних вод харчових виробництв з одержанням біодобрив
Розробка технології мікробного емульгатора полісахаридної природи для очищення довкілля від нафтових забруднень
Розробка та впровадження систем комплексного екологічного контролю та управління на основі технології просторово-орієнтованого представлення даних
Розробка та використання високоефективних і енергоощадних процесів сушіння
Розробка та апробація методик моніторингу вмісту важких металів в об’єктах навколишнього природного середовища
Розробка підсистеми “Викиди” автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України
Розробка підсистеми реєстрації та попередньої обробки даних контролю шкідливих викидів
Розробка заходів щодо покращення ефективності біологічного очищення стічних вод
Розробка електронного санітарного паспорту та протоколу
Розробка екологічного атласу басейну річки Південний Буг
Розробка екологічно чистих високо ефективних засобів пожежегасіння
Розробка вимог екологічної безпеки для виробництва комплексних антианемічних препаратів
Розробка алгоритму проведення моніторингу впливу звалищ твердих побутових відходів на довкілля
Робоча програма Міжнародної науково-практичної конференції “і-й Всеукраїнський з’їзд екологів” (Екологія/ Ecology – 2006) 4–7 ЖОВТНЯ, 2006 р.
Робота сільськогосподарських підприємств з використанням місцевих енергоресурсів
Рижій посівний – екологічно безпечна олійна культура для виробництва біопального
Ресурсосберегающая экотехнология утилизации медьсодержащих промышленных отходов
Ресурсозберігаюча технологія кріплення очисних виробок шахт
Ресурсозаощаджуюча технологія очищення промислових стічних вод
Ресурсоенергозберігаюча технологія переробки шламу – відходу передочищення води на ТЕС
Ресурсоенергозберігаюча система управління котлоагрегатом середньої потужності
Рекуперация железо-, медь-, никельсодержащих шламов гальванического производства
Рекуперация ДДТ-содержащих гербицидов с целью получения высокоэффективных антипиренов для полимерных материалов пониженной горючести
Рекуперація, властивості та застосування монодисперсного порошку альфа-оксиду алюмінію, одержаного з відходів сапфірового виробництва
Результаты мониторинговых исследований акватории Феодосийского морского торгового порта
Результаты мониторинга взморья Килийского рукава в рамках восстановления судоходства на украинском участке Дуная
Результаты гидрохимического мониторинга на взморье Килийского рукава Дуная при строительстве глубоководного судового хода через рукав Быстрый
Результати моніторингового дослідження води Кременчуцького водосховища
Регіональні ландшафтні парки - основа екологічної мережі Вінницької області
Регіональні екологічні проблеми Полтавщини та шляхи їх вирішення
Регіональні екологічні проблеми Полтавщини та шляхи їх вирішення
Реализация принципа «нулевых отходов» на муниципальном уровне
Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів
Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів
Реагенті методи переробки непридатних хлорвмісних пестицидних препаратів
Раціональне використання природних ресурсів в технології санітарної кераміки
Ранжування території і акваторії південних регіонів України за рівнем техногенного навантаження
Разработка термолизно-энергетической рекуперации отходов
Разработка лидарного комплекса для зондирования атмосферного аэрозоля и озона
Различные варианты трассы судового хода Дунай-Черное море и их возможное влияние на дельтовую экосистему
Различные варианты трассы судового хода Дунай-Черное море и их влияние на дельтовую экосистему
Радиолокационный мониторинг численности водоплавающих и околоводных групп птиц, пересекающих границу России и Украины в Северо-восточном Приазовье
Радіологічний моніторинг підземних вод Житомирщини
Радіологічний моніторинг підземних вод Житомирщини
Радіоекологічний моніторинг Шацького національного природного парку
Радіоекологічна характеристика раціону козулі європейської в Житомирському Поліссі України

Сторінки